Månadsarkiv: februari 2009

I skuggan för kvinnors rätt

Tisdag den 24 Februari kl. 18.30

Marianne Eriksson, f.d. Eu-parlamentariker och aktiv i Unifem berättar om FN:s kvinnokonvention och arbetet kring skuggrapporteringen!

logo

2009 bli FN:s Kvinnokonvention (CEDAW)30 år. Konventionen verkar för avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor och antogs av FN:s generalförsamling 1979. Konventionen trädde i kraft i september 1981 och hittills har 173 stater ratificerat den, Sverige var ett av de första länderna att ratificiera konventionen. De länder som ratificerat Kvinnokonventionen måste vart fjärde år rapportera till kommittén om hur man lever upp till Kvinnokonventionens olika artiklar. Sverige, som anses vara ett av världens mest jämställda länder, har fått kritik av FN. Vid sidan om den svenska regeringens rapportering till kommittén genomför ideella kvinnoorganisationer och andra viktiga instanser ”skuggrapportering” för att ur sitt perspektiv återge sin verklighetsbeskrivning av kvinnors sitation i Sverige.

Marianne Eriksson, f.d. Eu-parlamentariker (v) aktiv i Unifem (FN:s kvinnofond) berättar om FN:s kvinnokonvention och arbetet kring skuggrapporteringen och vikten av denna.

Läs mer om konventionen.

Tisdag 24 Februari 18.30 Bokcafe Pilgatan Entré 40:-/20:- för ungd/medl. Arr. Ordfront, ABF  – Välkomna!

Annonser

Lämna en kommentar

Under 1

Ordfront Umeås årsmöte Måndag 23/2

Måndag 23 Feruari kl. 18.30

Alla medlemmar välkomna till årsmötet för Ordfronts lokalförening i Umeå. Medlem i föreningen är du om du får tidningen Ordfront hem med posten.

Mötet hålls på Bokcafé Pilgatan Måndag 23 Feruari kl 18.30 – kom om du vill veta vad vi hållit på med det gångna året, eller om du har idéer om kommande verksamhet. Du kanske vill arbeta med Ordfronts program på Pilgatan, sitta i styrelsen eller bara är nyfiken på föreningsstyrelsen –  Välkommen

toppom1

Lämna en kommentar

Under 1

Det våras för socialismen !?

Sjunger nyliberalismen på sista versen? Kommer Marx och
Keynes att bli de nya hjältarna i spåren efter finanskrisen?
socialism1
Ordfront inbjuder till diskussion om vänsterns möjligheter nu

när den globala kapitalismen är i kris. Kom och diskutera med en panel bestående av statsvetaren Magnus Blomgren, VK:s politiske chefred, Ola Nordebo samt SSU:aren Emma Nilsson.
Pilgatans Bokcafé 10 februari kl. 18.30 Entré 20:-/gratis för ungd/medl.
Arr: Ordfront och ABF

Lämna en kommentar

Under 1