Månadsarkiv: november 2009

Afghanistandebatten 18.30 på Tisdag

med Jonas Sjöstedt och Anna Ek har fri entré, kom i tid så ni får plats.

Annonser

1 kommentar

Under 1

Svenska soldater i Afghanistan

Svenska soldater i AfghanistanÄr den svenska närvaron i Afghanistan bra eller dålig? Åsikterna går isär och på Tisdag 24/11 kan man höra två av landets mest initierade personer debattera frågan om svensk militära närvaron I Afghanistan.

Anna Ek, ordförande Svenska Freds och skiljedomsföreningen menar att Afghanistan konflikten varit bortglömd för länge och att Sverige bör ha FN trupperna kvar.Anna Ek Under lång tid har Afghanistan varit ett av världens mest bortglömda länder, krig har varit vardag och för att Afghanistan ska bli fredligt behövs bland annat en militär närvaro. Afghanistan har bjudit in oss att hjälpa dem i den riktningen, säger Anna Ek. Hon menar att Sverige bidrar till att skapa en grundläggande säkerhet i Afghanistan så att civila ska kunna känna sig trygga, men att det också krävs också enorma insatser inom exempelvis hälsa och infrastruktur.

Hon anser att Afghanistan behöver ett fungerande rättssystem för att demokratin ska fungera och att Sverige hjälper till att utveckla den afghanska militären och polisen i rätt riktning. Ska fred och säkerhet kunna upprätthållas får inte brottslingar och krigsförbrytare styra landet.

”Genom vår närvaro i Afghanistan får vi en större trovärdighet när vi kritiserar andra länders krigföring och har lättare att påverka. Det är inte rimligt att amerikanska soldater dödar flera hundra civila varje år. Här måste Sverige våga vara kritiskt och få till en förändring.”

Jonas SjöstedtJonas Sjöstedt (V) skriver i sin blogg: ”Sverige har ingen trovärdig strategi för vad vi ska uppnå med vårt deltagande i kriget. Istället matas vi med floskler och schabloner av krigets försvarare. Men att gå i krig utan att kunna förklara vad man vill uppnå är inte försvarbart.
Vi behöver mer civilt bistånd som inte kopplas till vår militär. Afghanistan behöver mer politisk dialog så att fler pashtuner som idag sympatiserar med talibanerna kan få en plats i den fredliga politiken. Landet måste byggas upp. Men inget av detta ser ut att vara möjligt så länge kriget fortsätter och eskalerar.

Åtta år av krig har varit åtta år av försuttna chanser. Medan militärernas logik har fått styra har den politiska dialogen och utvecklingen av landet fått lida. Man har blundat för regeringens korruption och inblandning i narkotikatrafiken. Nu ropar både svenska borgare och amerikanska generaler på ännu mer trupper. Moderata riksdagsmän vill till och med sända JAS-plan till landet trots att just luftbombningar som ofelbart drabbar civila är en huvudorsak till afghanerna vänder sig emot de utländska styrkorna.

Det saknas enkla lösningar på konflikten i Afghanistan. Helt klart är att dagens krig är en återvändsgränd som leder till stort lidande och att talibanerna växer i styrka”.

Det finns gott om argument både för och emot den svenska närvaron – Isaf styrkan, som i dagsläget är en Natostyrka under amerikansk ledning, lyckas inte upprätthålla lugn i Afghanistan. 2007 var det våldsammaste året sedan den amerikanska invasionen. Över 8 000 dödades, varav 1 500 civila. Förra året var de civila offren ännu fler, 2 100 personer. Sverige skickar inta bara militärer till Afghanistan. Förra året öppnades en ambassad, biståndet är nästan en halv miljard, svenska poliser ingår i Eupol och det har också skickats valobservatörer från Sverige. I dag går 30 procent av flickorna i skolan. I ett land där medellivslängden är 44 år har 80 procent numera tillgång till bassjukvård, för tio år sedan var det åtta procent. Barnadödligheten har minskat kraftigt – men är detta ljus I mörkret frukter av de svenska truppens insatser ?

Kom och hör båda sidors bästa argument – Pilgatans Bokcafé Tisdag 24/11 kl. 18.30

Afghanistan

1919 Afghanistan blir självständigt efter strider mot brittiska styrkor.

1973 Republik utropas efter en militärkupp.

1979 Sovjetiska trupper invaderar landet i december. Det ska ta tio år av inre motsättningar innan Sovjet lämnar landet.

1996 Talibanerna får kontroll över Kabul och inför stränga islamiska lagar.

1998 USA bombar misstänkta träningsläger för terrorister och kräver att Usama bin Ladin utlämnas.

2001 11 september dödas 3 000 personer i New York, Washington och Pennsylvania av 19 flygplanskapare från al-Qaida. En månad senare angriper USA Afghanistan, och talibanerna tvingas till slut ge upp makten.

2002 I januari sätter FN in den fredsbevarande säkerhetsstyrkan Isaf, cirka 40 svenskar ingår.

2004 Riksdagen utökar det svenska deltagandet till 150 personer.

2005 Parlamentsval för första gången på över 30 år. I september dödar en fjärrutlöst sprängladdning de svenska löjtnanterna Jesper Lindblom och Tomas Bergqvist. Samma år utökas den svenska insatsen till 375 personer.

2008 Militanta talibaner avvisar ett förslag om fredssamtal.

2009 USA skickar ytterligare 17 000 soldater till Afghanistan och Sveriges styrka utökas till 515 soldater.

Lämna en kommentar

Under 1