Månadsarkiv: maj 2010

Den kvinnogjorda staden.

Statsvetarna Malin Rönnblom och Christine Hudson om att rätten till staden idag inte är jämlik, hur ska vi ha det i framtiden?

Städer har varit emanciperande för kvinnor genom att de erbjudit dem arbetstillfällen, utbildningsmöjligheter, kulturutbud och större frihet från patriarki. Men trots att fler kvinnor än män bor i städer har dessa skapas av män för män.De processer som skapat stadens form och funktion har behandlas som om de vore könsneutrala, trots att de i hög grad har varit könsbetingade. Detta har gjort att kvinnor, deras erfarenheter och behov i stort sett har förbisetts, vilket resulterat i städer som är bristfälliga vad gäller hur olika funktioner är separerade i rum och tid samt hur säkra de är. Om vi ska kunna skapa städer som är både demokratiskt och miljömässigt hållbara, behövs det sätt att komma till rätta med denna situation, och göra kvinnor delaktiga i staden.

Kom och hör dem berätta om sin forskning

Bokcafé Pilgatan Tisdag 11/5 18.30  Fri entré

Arr. Ordfront, Svensk socialpolitisk förening, ABF

Välkomna!


Annonser

1 kommentar

Under Okategoriserade